İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

Alfa OSGB olarak, işyeri hekimi hizmetleri sunarak, işyerlerindeki çalışanların sağlık durumlarını takip ederek, iş sağlığı ve güvenliği konularında işverenleri ve çalışanları bilgilendirerek, işyerinde sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı hedefliyoruz. İşyeri hekimi hizmetlerimiz kapsamında, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması, işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması, sağlık raporlarının düzenlenmesi, işyerindeki sağlık risklerinin belirlenmesi ve çalışanların eğitilmesi gibi konularda hizmet veriyoruz.

Alfa OSGB olarak, işyeri hekimi hizmetiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında sunduğumuz diğer hizmetlerle birlikte, müşterilerimize eksiksiz bir hizmet sunmaktayız. İşyerlerindeki riskleri belirleyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında çözümler sunarak, işverenlere maliyetlerde tasarruf sağlayarak iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Kısacası, Alfa OSGB olarak, işyeri hekimi hizmetiyle birlikte işyerlerindeki çalışanların sağlık durumlarını takip ederek, iş sağlığı ve güvenliği konularında işverenleri ve çalışanları bilgilendirerek, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlıyoruz.